DREPTURILE & RESPONSABILITATILE VOLUNTARILOR

Ca voluntar, ai atat drepturi, cat si responsabilitati, atat fata de organizatia cu care colaborezi, cat si fata de comunitate.


Ca voluntar ai dreptul:

 • sa fii respectat ca persoana, indiferent de rasa, etnie, sex sau orientare sezuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/pshica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau alte asemenea criterii;
 • de a fi informat despre organizatia in care activezi;
 • de a primi o fisa de post pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasori;
 • de a-ti fi luate in considerare preferintele, temperamentul, studiile si experienta profesionala atunci cand ti se aloca sarcini;
 • de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care activezi ca voluntar, daca este cazul;
 • de a fi beneficia de supervizare si orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informate si care dispune de timpul necesar pentru a raspunde nevoilor tale ca voluntar;
 • de a beneficia de un spatiu adecvat pentru a-ti desfasura activitatea de voluntar;
 • de a-ti fi rambursate, daca soliciti acest lucru, cheltuielile efectuate pentru efectuarea activitatii de voluntariat;
 • de a beneficia de o durata de lucru, stabilita in conditiile legii, care sa nu-ti afecteze sanatatea si resursele psihofizice;
 • de a ti se elibera de catre organizatia la care ai activat un certificat nominal care sa ateste faptul ca ai activat ca voluntar;
 • de a fi promovat si de a avea responsabilitati in functie de rezultalele muncii tale;
 • de a fi ascultat, de a juca un rol in planificarea activitatilor, de a te simti liber sa faci sugestii si de a-ti fi respectate opiniile;
 • de a-ti fi recunoscuta munca sub forma unor promovari, titluri onorifice sau premii fie intr-un cadru festiv, fie prin exprimarea cotidiana a aprecierii pe care o meriti.

Ca voluntar, ai responsabilitatea de a:

 • indeplini la timp sarcinile asupra carora tu si organizatia ta gazda ati cazut de acord prin fisa de post;
 • de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului, inclusiv intarzieri, absente, etc;
 • de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor despre organizatie sau despre beneficiarii acesteia la care ai acces in cadrul activitatii tale de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
 • de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatie;
 • de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei la care activezi;
 • de a respecta procedurile, politicile si regulamentul intern al organizatiei;
 • de a ocroti bunirile pe care le folosesti in cadrul activitatii de voluntariat;
 • de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei care te supervizeaza in situatiile in care trebuie sa desfasori activitati intr-un mediu sau domeniu necunoscut sau in cazul in care abilitatile tale sunt limitate;
 • de a completa la timp si onest toate formularele si rapoartele privitoare la activitatea ta, asa cum s-a convenit in fisa de post;
 • de a trata cu respect toate persoanele cu care vii in contact (beneficiari, voluntari, personale angajat, colaboratori, etc.);
 • de a-ti oferi serviciile cu respect pentru fiinta umana si pentru mediul inconjurator si fara a discrimina in functie de rasa, etnie, sex orientare sexuala, convingeri politice sau religoase, abilitate fizica sau psihica, nivel de educatie, situatie socio-economica si alte asemenea criterii;
 • de a aduce in atentia supervizorului orice situatie din care ar putea decurge conflicte de interese.

Decalogul voluntarilor:

1. COEZIUNE
In relatia lor unii cu altii, voluntarii sunt deschisi, onesti si prietenosi.

2. COLABORARE
Voluntarii colaboreaza cu diversi factori interesati de problematica abordata.

3. ANGAJAMENT
Voluntarii se obliga sa respecte responsabilitatile voluntarilor, asa cum decurg ele din intelegerea cu organizatia la care activeaza si dupa cum decurg din legea in vigoare.

4. DEZVOLTARE
Voluntarii sunt preocupati permanent de cresterea competentelor lor de lucru prin invatare, instruire si acceptarea supervizarii.

5. TRANSPARENTA
Voluntarii ofera informatii despre munca lor ca voluntari atat organizatiei, cat si celor din afara, cu respectarea confidentialitatii.

6. IMPLICARE ACTIVA
Voluntarii se implica activ in solutionarea problemelor comunitatii.

7. RESPONSABILITATE
Beneficiul comunitatii trebuie sa stea la baza tuturor activitatilor voluntarilor.

8. CONFIDENTIALITATE
Voluntarii respecta informatiile confidentiale (datele despre beneficiari si anumite informatii legate de organizatia lor gazda).

9. PROMOVARE
In relatia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului in comunitatea locala.

10. RESPECT
Voluntarii respecta toti oamenii si principiile universale ale egalitatii si echitatii.

Despre www.voluntareuropean.ro | Despre Tineret in Actiune | Linkuri utile | Ne sustin